Warunki umowy

 1. Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego jest Apteka Nowa www.aptekanowa.com
 2. Zakupów w aptece internetowej Apteka Nowa mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a także wpływ na rachunek bankowy wpłaty za zamówienie. Jeżeli formularz zostanie błędnie wypełniony Apteka Nowa nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje każdorazowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez Apteka Nowa. W przypadku braku potwierdzenia proszę o kontakt sklep@aptekanowa.com w celu zweryfikowania błędu.
 5. Ceny wszystkich produktów podane są w walucie GBP (funt brytyjski), ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki. Koszt wysyłki doliczany jest do wartości zakupionych produktów.
 6. Nazwy i znaki towarowe produktów należą do producentów, prezentowane na stronie www.aptekanowa.com wykorzystane są jedynie w celach informacyjnych.
 7. Opakowania produktów przedstawionych na zdjęciach mogą różnic się od otrzymanych w przesyłce w przypadku zmiany opakowania przez producenta.
 8. Opisy produktów są w postaci skróconego opisu, przed użyciem zakupionego produktu klient zobowiązuje się zapoznać z ulotka dołączoną do opakowania w razie wątpliwości konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
 9. W przypadku zamówienia produktów wymagających przechowywania ich w specjalnych warunkach (niskie temperatury, niska wilgotność) klient ponosi pełna odpowiedzialność za sposób ich przechowywania od momentu ich odbioru. Apteka Nowa nie przyjmuje zwrotów produktów wymagających przechowywania w niskich temperaturach.
 10. Odpowiedzialność za produkty od momentu odbioru od Apteka Nowa ponosi podmiot świadczący usługi transportowe: Royal Mail, iPost.
 11. Dostawa produktów odbywa się na wskazany przez klienta adres w formularzu, jeżeli adres będzie podany błędnie i z tego powodu podmiot świadczący usługi transportowe będzie miał problem z dostarczeniem przesyłki Apteka Nowa nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, a ewentualna ponowna wysyłka odbędzie się na koszt klienta.
 12. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez klienta, Apteka Nowa zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami za wysyłkę.
 13. W razie nieobecności klienta w momencie dostawy listonosz Royal Mail, kurier iPost powinien zostawić awizo nabywcy produktów z informacją o możliwości odbioru przesyłki we wskazanym urzędzie pocztowym.
 14. Apteka Nowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, a także zagubienia zamówienia, które są spowodowane ze strony podmiotu świadczącego usługi transportowe. W przypadku takiej sytuacji w momencie kontaktu z Apteka Nowa zostaną podane dane podmiotu świadczącego usługi transportowe (Royal Mail, iPost) w celu wyjaśnienia sytuacji.
 15. Apteka Nowa realizuje wysyłkę zamówionych produktów tego samego dnia, w którym zamówienie zostało złożone do godz. 1pm i jest to dzień roboczy. Zamówienia złożone po godz. 1pm a także w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 16. Termin realizacji zamówienia trwa maksymalnie do 5-ciu dni roboczych na terenie UK.
 17. W przypadku braku dostępności części bądź wszystkich produktów w zamówieniu, Apteka Nowa niezwłocznie kontaktuje się z klientem i wskaże ilość brakujących produktów, a także prawdopodobna datę dostawy brakujących produktów.
 18. Apteka Nowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów z oferty na stronie www.aptekanowa.com bez podawania przyczyny w każdym czasie.
 19. Apteka Nowa zastrzega sobie prawo wycofania produktów z oferty na stronie www.aptekanowa.com bez podawania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec klienta.
 20. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa konsumenckiego m.in Distance Selling Regulations (DSR)2000, Consumer Protection (Distance Selling) Directive 97/7/EC, Electronic Commerce Directive 2000.
 21. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje wszystkich postanowień niniejszej umowy.
 22. Płatności za produkty oferowane przez Apteka Nowa przyjmowane za pomocą systemu Worldpay.
 23. Zgodnie z Distance Selling Regulations (DSR)2000 klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki. Jest to możliwe jedynie w przypadku, jeżeli zarówno produkt jak i jego opakowanie jest w nienaruszonym stanie. Zwroty należy kierować na adres sprzedającego z dopiskiem “zwrot”. Do zwracanego produktu klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu. Apteka Nowa zobowiązana jest dokonać zwrotu ceny wyrobu w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia przesyłki zawierającej zwrot produktów, z zastrzeżeniem, iż Apteka Nowa dokonuje zwrotu ceny produktów bez kosztów transportu ani innych ewentualnych kosztów ubocznych transakcji.
 24. Klient ma prawo złożyć reklamacje obejmującą wadę asortymentu lub ilości.
 25. Reklamacja powinna zostać zgłoszona sprzedającemu w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia produktów. Reklamacje należy złożyć e-mailem na adres sklep@aptekanowa.com
 26. Do przesyłki zawierającej reklamacje, wraz z reklamowanym produktem, klient ma obowiązek dołączyć pisemne uzasadnienie reklamacji, dowód zakupu, a także wskazać rachunek bankowy na który sprzedający ma przekazać należność w razie uznania złożonej reklamacji.
 27. Apteka Nowa ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia produktów objętych reklamacja.
 28. W razie uznania reklamacji Apteka Nowa zobowiązana jest do zwrotu ceny reklamowanego produktu wraz z kosztami zwrotu przesyłki. Zwrot następuje przelewem na rachunek bankowy podany przez klienta. W razie uznania reklamacji wszelkie koszty związane z przekazaniem należności na rachunek bankowy klienta ponosi sprzedający.
 29. Apteka Nowa nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 30. Składając zamówienie na produkty oferowane przez Apteka Nowa klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Apteka Nowa.
 31. Apteka Nowa zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu w jego dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania zaprzestania ich wykorzystywania do celów marketingowych. Apteka Nowa nie udostępnia danych osobowych jak i adresów poczty elektronicznej e-mail osobom trzecim.
 32. Apteka Nowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej umowy bez uprzedniego poinformowania klienta.